https://www.plusplus.co.rs/kodeks-ponasanja.aspx

Kodeks ponašanja firme

 

Kodeks ponašanja odnosi se na sve zaposlene u PlusPlus d.o.o. , daje smernice za obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti koje su usklađene sa zakonskom regulativom, standardima, pravilnicima i našim vrednostima. Kodeksa ponašanja se moraju pridržavati svi zaposleni na svim pozicijama. Od naših poslovnih partnera takođe očekujemo da poštuju jednako visoke standarde u poslovanju i poslovnom ponašanju.

Kodeks ponašanja predstavlja standarde odgovornog ponašanja koji se očekuju od svih zaposlenih. Vrednosti PlusPlus d.o.o. - kvalitet, profesionalnost, pouzdanost, partnerstvo, napredak kao i integritet su ključni za ispunjenje strategije kompanije.

Pod integritetom se smatra da uvek postupamo ispravno i pošteno. Mi oslikavamo naše vrednosti i dobru reputaciju delovanjem sa uvažavanjem i poštovanjem prema zaposlenima, klijentima i široj društvenoj zajednici.

U PlusPlus d.o.o. želimo i trudimo se, da radimo ono što je ispravno, za sebe i za kompaniju, a u tome nas usmerava Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenih koji definiše kako mi kao zaposleni PlusPlus d.o.o. treba da se ponašamo u svojoj ulozi predstavnika Kompanije, koje su naše obaveze prema Kompaniji, jednih prema drugima, kao i prema dobavljačima i klijentima.

Svi moramo da poštujemo važeće Zakone Republike Srbije i ostalih zemalja sa kojima PlusPlus d.o.o. posluje, treba da delujemo pošteno na svim poljima i u svim poslovnim situacijama i budemo odgovorni za svoje postupke.

Zaposleni je dužan da na posao dolazi na vreme, ne napušta radno mesto bez potrebe i bez najave, da se pridržava zadatih rokova, da posao uvek obavlja na najbolji mogući način i da prilikom obavljanja poslova sledi uputstva i utvrđene procedure.

Svi zaposleni su dužni da u obavljanju svojih aktivnosti postupaju profesionalno, odgovorno, marljivo i istrajno, nastojeći da sve teškoće u radu i u vezi sa radom reše na odgovarajući način, koji je u skladu sa postupcima planiranim za tu vrstu posla. Svi zaposleni imaju tačno definisane obaveze, odgovornosti i ovlašćenja, svi izveštaji o poslovanju, namerama, sastancima moraju se dostaviti nadređenom u pisanom obliku.

Od zaposlenih se očekuje profesionalna komunikacija neophodna za obavljanje svakog posla. Prioritet su svakako dobri odnosi sa saradnicima, poslovnim partnerima i korisnicima naših usluga. Komunikacija mora biti jasna i efikasna, a podaci koji se iznose precizni i istiniti.

Svi oblici fizičkog i emocionalnog zlostavljanja najstrože su zabranjeni jer ugrožavaju sigurnost, integritet i dostojanstvo osobe, a posledice često imaju trajni negativan učinak na pojedinca i njegovu porodicu, kao i neposredno radno okruženje. Svako nasilno ponašanje smatra se teškom povredom radne obaveze.

Sve dodatne informacije vezane za servis Kupac može dobiti pozivajući na telefon 011 4320 222 svakog radnog dana od 08h do 16h ili slanjem poruke na e-mail info@plusplus.co.rs

Zaposleni je dužan da u ophođenju sa strankama, korisnicima usluga i poslovnim partnerima:

  • -postupa profesionalno, ljubazno i pristojno
  • -pokaže zainteresovanost i strpljenje
  • -blagovremeno i tačno daje podatke i informacije, prema zakonu ili propisima firme
  • -poštuje ličnost i dostojanstvo stranke, korisnika usluge ili poslovnog partnera

 

Sve probleme koji nastanu u poslu i u vezi realizacije poslova zaposleni je dužan da rešava uz konsultacije sa svojim pretpostavljenima, a nikako sa strankama i korisnicima usluga. Nije dozvoljeno o svojim pretpostavljenima, kolegama i saradnicima izražavati se negativno pred strankama ili korisnicima usluga, jer svaki zaposleni je ujedno i predstavnik za odnose sa javnošću svoje kompanije.

U poslovnom telefonskom razgovoru zaposleni treba da bude profesionalan, zainteresovan, učtiv i kratak. Zaposleni treba da razgovor započne predstavljanjem (Ime firme, izvolite, Ime i prezime zaposlenog), ne sme da dozvoli da telefon dugo zvoni, a ukoliko se to dogodi treba da iskaže sagovorniku izvinjenje, na poslovnu poruku zaposleni mora da odgovori odmah ili u najkraćem mogućem roku. Zaposleni treba da izbegava privatne razgovore telefonom, posebno u prisustvu stranke i da nastoji da svaki službeni razgovor završi u prijateljskom i pozitivnom tonu.