https://www.plusplus.co.rs/izjava-o-privatnosti.aspx

Izjava o privatnosti

 

Garancija privatnosti naših korisnika

Kako veoma cenimo odnos koji imamo sa našim kupcima odlučili smo se za praksu odgovorne upotrebe i korišćenja ličnih informacija. Posvećujemo izuzetnu pažnju čuvanju Vaših ličnih podataka i postupamo u saglasnosti sa svim važećim državnim zakonima o privatnosti Republike Srbije kao i našim internim standardima dobrog poslovanja.

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane PLUSPLUS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Bulevar Mihajla Pupina 10A, 11070 Novi Beograd, MB: 17455117, koja se nalazi u položaju rukovaoca Vaših podatka o ličnosti (u nastavku „PlusPlus d.o.o.” ili „mi” ).

Ovde se nalaze informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, prilikom različitih vidova saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici www.plusplus.co.rs.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu „Zakon”).

U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da PlusPlus d.o.o. nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

 

Izjava o zaštiti, prikupljanju i korišćenju ličnih podataka korisnika

U ime PlusPlus d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni PlusPlus d.o.o. i pridruženih kompanija odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

PlusPlus d.o.o. i pridružene kompanije se pridržavaju sledećih principa pri prikupljanju, korišćenju, sigurnosti i deljenju ličnih podataka korisnika:

 • OBAVEŠTAVANJE - Kada Vam tražimo lične informacije, reći ćemo Vam zašto su nam potrebne i kako ćemo ih koristiti.
 • MOGUĆNOST IZBORA - Kada Vas kontaktiramo za potrebe marketinga, obavestićemo Vas kako da uklonite Vaše podatke sa budućih marketinških kampanja.
 • SIGURNOST - Koristićemo primerene mere obezbeđenja da zaštitimo Vaše privatne podatke.
 • USTUPANJE - Kada delimo Vaše informacije sa drugim kompanijama koje pomažu u pružanju usluga, zahtevaćemo od njih da primenjuju sve važeće zakone u vezi privatnosti Vaših podataka
 • Svaki član PlusPlus d.o.o. kompanije i/ili svaki internet portal objavljen od strane PlusPlus d.o.o. ili njegovih kompanija može imati svoju posebnu politiku prvatnosti koju oni mogu modifikovati po potrebi, a u saglasnosti sa ovim principima.

 

Politika privatnosti plusplus.co.rs

Sledeća politika privatnosti opisuje način korišćenja Vaših ličnih informacija koje poveravate plusplus.co.rs portalu. Kada nam saopštavate Vaše privatne informacije slažete se, razumete i prihvatate način korišćenja informacija opisanih u ovoj politici.

Ova politika privatnosti ne mora važiti za druge internet stranice dostupne preko PlusPlus d.o.o. Naš web portal sadrži linkove ka drugim internet stranicama u vlasništvu trećih lica, uključujući, ali se ne ograničavajući samo na portale trećih lica koje prikazuju PlusPlus d.o.o. zaštitni znak. Savetujemo Vas da pročitate politike privatnosti tih portala i upoznate se sa načinom na koji oni prikupljaju, koriste, ustupaju i obezbeđuju Vaše podatke.

 

Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom pravnom osnovu?

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a PlusPlus d.o.o. i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

 • -kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;
 • -kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza);
 • -kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;
 • -kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

 

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge.

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. Više o svrsi i vrsti podataka koje prikupljamo možete pogledati u odeljku „Koje podatake prikupljamo od Vas?”

Informacije koje prikupljamo

Kroz korišćenje plusplus.co.rs portala možemo prikupiti sledeće Vaše lične podatke:

Kontakt informacije, uključujući ime i prezime, poštansku adresu, brojeve telefona, email adresu, podatke o kompanjiji i dodatne atribute koji ukazuju na prirodu Vašeg interesovanja za sadržajem plusplus.co.rs portala.

 • Podatke o porudžbini, informacije bitne za način plaćanja, fakturisanje i dostavu

Dok kupujete ili koristite naše servise, možemo od Vas tražiti da nam dostavite Vaše lične podatke. Na primer, kada:

 • Kupujete proizvode ili usluge
 • Kreirate Vaš nalog na plusplus.co.rs web portalu
 • Ugovarate vreme isporuke
 • Učestvujete u nagradnim igrama, promocijama ili istraživanjima
 • Kontaktirate PlusPlus d.o.o. sa pitanjima ili upitima
 • Učestvujete u drugim aktivnostima sa ili preko plusplus.co.rs web portala

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke koristimo u svrhe koje uključuju ali se ne ograničavaju samo na:

 • Ispunjenja zahteva za nabavkom proizvoda ili usluge
 • Praćenja i potvrde porudžbina
 • Dostave proizvoda
 • Davanja usluge pomoći kupcima
 • Vođenja nagradnih igara, promocija ili anketa
 • Sprovođenja istraživanja i analize
 • Slanja marketinških ponuda
 • Izvršavanja drugih poslovnih aktivnosti po potrebi

Lični podaci dostavljeni PlusPlus d.o.o. od treće strane

Podaci od/o prijateljima ili porodici

Ako nam dostavite informacije o drugima ili drugi nama dostave Vaše informacije, koristićemo te informacije isključivo za namenu za koje su one date. Primeri uključuju informaciju o prijateljevoj/prijateljičinoj dostavnoj adresi ili korišćenje opcije "Ukaži prijatelju/ci" u našim marketinskim email porukama.

Informacije od trećih lica

PlusPlus d.o.o. obezbeđjuje informacije o potrošačima od trećih lica u nameri unapređenja tačnosti naše korisničke baze podataka, boljeg razumevanja potreba naših korisnika i idetifikacije potencijalnih kupaca.

Ustupanje Vaših ličnih podataka

PlusPlus d.o.o. ne prodaje i/ili iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

Može se nekada desiti da Vaši lični podaci budu dostupni drugim PlusPlus d.o.o. kompanijama. Ove kompanije mogu koristiti te informacije isključivo u svrhu ponude proizvoda i servisa koji Vas mogu zanimati. PlusPlus d.o.o. može ustupiti podatke određenim trećim licima kao što su naši agenti, uslužni radnici i drugi predstavnici koji deluju u naše ime i za određene svrhe. Na primer:

 • Popunjavanje porudžbina
 • Slanje marketinših obaveštenja
 • Dostava pošiljki
 • U svrhu knjgovodstvenih poslova
 • Sprovođenje istraživanja, analiza i anketa
 • Slanje regularne i e-mail pošte u ime PlusPlus d.o.o.

Treća lica sa kojima sarađjujemo su ovlašćena da koriste Vaše podatke samo u svrhu obavljanja usluga za koje su angažovane. Oni su u obavezi da se povinuju pravilima naše politike privatnosti uključujući sve moguće mere sigurnosti Vaših ličnih podataka.

Takođe, možemo ustupati grupne podatke sa trećim licima u svrhu analiza i istraživanja. Ti podaci ne sadrže ime, adresu ili bilo koju drugu prepoznatljivu informaciju pomoću koje bi mogli biti identifikovani

U slučaju potrebe, možemo biti u obavezi da ustupimo Vaše lične podatke po zahtevu vazeće sudske naredbe, sudskog poziva, državne istrage ili u drugim zakonom obavezujućim situacijama. Zadržavamo pravo da obavestimo nadležne organe i agencije o svim aktivnostima za koje mi, po slobodnom uverenju, verujemo da su u suprotnošću sa zakonom.

Možemo objaviti neke Vaše lične podatke kada verujemo da je ta informacija potrebna da bi se zastitila prava, imovina i sigurnost nas i drugih.

Lične informacije se mogu preneti i u slučaju prodaje kompanije, udruživanja, preuzimanja ili po nekom sličnom događaju.

Dopunjavaje Vaših ličnih podataka

Za dopunjavanje i upravljanje Vašim ličnim podacima ste odgovorni Vi sami. To u svako doba možete uraditi preko opcije Moj nalog na plusplus.co.rs web portalu. Zaržavamo samo pravo ispravljanja pravopisnih grešaka u Vašim ličnim podacima.

Trajno uklanjanje Vaših ličnih informacija je moguće samo na osnovu Vašeg pismenog zahteva koji možete poslati na dole navedene adrese. Posle brisanja Vaših podataka, ukoliko ste Već kupovali na našem web portalu informacije o transakciji, a sa njom i Vaši lični podaci, će biti čuvani izvestan period. Na to nas obavezuju pozitivni zakonski propisi država Republike Srbije.

Sigurnost Vaših podataka

Kada kupujete na plusplus.co.rs koristimo sve moguće mere sigurnosti u obezbeđivanju Vaših ličnih podataka koje su pod našom kontrolom i shodno tome ograničavamo pristup istim. plusplus.co.rs . ne može garantovati sigurnost i poverljivost bilo kojih informacija dobijenih od Vas putem e-mail poruke. To radite na sopstveni rizik.

Izbor lične lozinke na plusplus.co.rs

Kada kreirate Vaš nalog na plusplus.co.rs neophodno je da formirate lozinku. Da bi imali maksimalni nivo zaštite, potrebno je da sastavite od najmanje 6 a najviše od 30 karaktera, koristeći kombinaciju brojeva i slova. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje tajnosti Vaše lozinke i informacija na nalogu. Imate mogućnost da kupujete na plusplus.co.rs web portalu bez kreiranja naloga, ali, potrebno je da svaki put unosite lične podatke kada se to od Vas zahteva.

Cookies, Clikstream tehnologija i usluge trećih lica

Cookie

Cookie ili kolačić je mali dokument koji internet stranica ili email poruka može da sačuva na Vašem pretraživaču, a onda i na hard disku Vašeg računara. plusplus.co.rs web portal i email servisi koriste kolačiće u cilju kreiranja lakšeg i jednostavnjeg procesa kupovine. Kolačići simuliraju stalnu konekciju između Vašeg računara i našeg servera i dozvoljavaju nam da "zapamtimo" informacije o Vašim navikama i kretanju kroz plusplus.co.rs web portal. Takođe, omogućavaju Vam da se krećete po nekim delovima web portala bez ponovne prijave. plusplus.co.rs koristi alate drugih proizvođača da sačuva kolačiće na Vašem računaru a oni nisu sposobni da prikupe informacije koje su direktno povezane sa Vašom ličnošću.

Iako kolačići mogu sadržati jedinstvenu korisničku indetifikaciju, oni ne prikupljaju niti čuvaju podatke koji indetifikuju osobu. Ipak, na raspolagaju imate opciju da sačuvate podatke o prijavi (korisničko ime i lozinku) na plusplus.co.rs u kolačiću tako da će te biti zapamćeni kada ponovo počnete korišćenje plusplus.co.rs web portala. Ova opcija se nalazi na stranici za prijavu. Neiskusnim korisnicima računara i initerneta ne preporučujemo da je koriste. Možda nije lakše uvek unositi korisničko ime i lozinku ali je mnogo sigurnije.
Možete podesiti Vaš pretraživač da ne prima cookies. Sve postavke kolačića i informacije o istim možete pronaći u podešavanjima Vašeg internet pretraživača ili klikom na “Pomoć”. Tada, bez uključene opcije preuzimanja kolačića, nećete biti u mogućnosti da se prijavite, pregledate sadržaj ili kupujete na plusplus.co.rs web portalu.

Korist koju Vi imate ukoliko pristanete na kolačiće?

 • Vaš uređaj pamti sve informacije koje ste uneli, tako da sledeći put kad se budete vratili na sajt nećete morati da ih ponovo unosite
 • Prilagođava sadržaj vašim preferencijama, i dobijate informacije u skladu sa Vašim profilom
 • Dobićete promocije i specijalne akcije koje odgovaraju Vašim navikama kupovine

Clickstream tehnologija

PlusPlus.co.rs automatski prikuplja clickstream informacije (informacije o sledljivosti klika mišem) kao što su URL adresa internet stranice koju ste posetili pre posete plusplus.co.rs , koje strane ste posetili na našem web portalu, koji pretraživač koristite pri pregledanju naše stranice, koje ključne reči ste koristili u opciji "potraži" kao i druge informacije. Ovi anonimni clickstream podaci omogućavaju naše kupcima lakšu kupovinu i pomažu našem osoblju da bolje razume kako posetioci koriste plusplus.co.rs web portal.

Usluge trećih lica

PlusPlus.co.rs web portal koristi usluge trećih lica za postavljanje naših reklama širom interneta i za analiziranje internet protoka u naše ime. Oni mogu prikupljati anonimne informacije o Vašoj poseti plusplus.co.rs portalu i Vašoj interakciji sa sadržajem naših oglasa. Ove kompanije mogu koristiti tehnologiju sličnu gore navedenoj a u cilju merenja efektivnosti oglasa i email poruka. Isto tako, oni mogu koristiti informacije o Vašim posetama našoj internet stranici da bi nam omogućili ciljanu reklamu za naše proizvode i usluge.
U ovom slučaju nijedna lična informacija koja Vas može indetifikovati nije ustupljena. Ovim servisima ustupamo samo anonimne informacije u grupnom obliku, sa ciljem analize i unapredjenja našeg web portala. Ako Vam je potrebno više informacija o ovim aktivnostima i vašem pravu da se ove informacije ne koriste od strane trećih lica u svrhu reklame posetite stranicu poverenik.org.rs.

Prikupljanje ličnih informacija dece

Odlučni smo u zaštiti ličnih podataka dece. Lični podaci dece ispod 13 godina starosti se ne prikupljaju sa namerom ili sa našim znanjem.

Odraslima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.

Poseta internet stranice

Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice www.plusplus.co.rs, mobilnih aplikacija i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o Vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane PlusPlus d.o.o. u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene Vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.

PlusPlus d.o.o. obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

 • -IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu
 • -datum i vreme pristupa
 • -ime i URL preuzete datoteke
 • -internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
 • -pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

 

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe:

 • -obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze
 • -obezbeđivanja komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije
 • -procene bezbednosti i stabilnosti sistema

 

Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, odnosno dali svoj pristanak, ovu funkciju koristimo kako bismo Vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funkcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

Opis proizvoda

PlusPlus d.o.o. nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, PlusPlus d.o.o. ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 15 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac.

Slike objavljene na sajtu www.plusplus.co.rs ponekad obuhvataju i okruženje proizvoda kako bi potrošač imao realniju sliku kako uređaj izgleda tokom korićenja.

Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater i na taj deo PlusPlus d.o.o. ima ograničen uticaj.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

 • -Facebook
 • -Instagram

 

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. PlusPlus d.o.o. ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

Izmena politike privatnosti

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa u PlusPlus d.o.o., promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Preporučuje se da korisnici redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti, na www.plusplus.co.rs sajtu.

Pitanja oko zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših ličnih podataka

Ukoliko smatrate da je Vaša privatnost i sigurnost zloupotrebljena od strane plusplus.co.rs PlusPlus d.o.o. molimo Vas da što pre prijavite povredu vaših prava. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi ove politike stojimo Vam na raspolaganju za detaljnija objašnjenja. Po prijemu Vašeg zahteva, odgovorićemo u roku od 5 radnih dana. Možete nas kontaktirati na jedan od sledećih načina:

Pozovite: +381 11 432 02 22

Pošaljite email poruku na: info@plusplus.co.rs

Pošaljite pismo na:

PlusPlus d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10a YUBC, 11070 Novi Beograd, SRBIJA