https://www.plusplus.co.rs/g.aspx

Hrana za štence

HRANA ZA ŠTENCE

Od začeća pa do odrasle dobi životinje organizam je u neprekidnom rastu.
Nutritivne potrebe organizma se zasnivaju na količini hraniljivih sastojaka neophodnih za izgradnju i rast telesnih struktura.

OSOBINE DOBRE HRANE ZA RAST I RAZVOJ LJUBIMCA

Dobra hrana za štence treba da ima sledeće karakteristike: 
- Da obezbedi visoku količinu energije
- Visoko kvalitetne proteine
- Visoka svarljivost
- Pravilan odnos Ca/P i izbalansirani elektroliti