https://www.plusplus.co.rs/g.aspx

HRANA

HRANA ZA RIBICE:

Kada je zdravlje vaših ribica u pitanju, prehrana igra vrlo važnu ulogu!
Istražite Premium Pet visokokvalitetnu paletu proizvoda. Najkvalitetnija hrana za ribice.
Hrana za ribice sadrži nekoliko tipova koji su međusobno vrlo različiti po sastavu, a to su hrana za tropske ribice, hrana za baštenske ribice, hrana za ribice biljojede i hrana za morske ribice.
Pored ova četiri tipa tu su i hrane za konkretne familije i vrste riba, kao što su hrana za ciklide ili hrana za zlatne ribice, koje nisu međusobno značajno različite.  
Suva hrana, poput pahuljica i peleta, ako se razumno koristi može biti koristan temelj u prehrani mnogih akvarijiskih riba budući da osigurava sve neophodne proteine, vitamine, elemente u tragovima i ostale hranjive sastojke.